Registrering


Registrera dig för ett gratis medlemskap

Här kan du registrera dig för ett gratis medlemskap på Essway.net.
Som medlem kan du följa upp dina registrerade highscore för spelen.
Du kan även se resultaten på de utmaningar du skickat eller accepterat.

Ett medlemskap på Essway.net är gratis och det finns inga planer på att avgiftsbelägga denna tjänst framöver.

Du kan när som helst avregistrera ditt medlemskap.

Uppgifterna nedan är alla obligatoriska och måste fyllas i.

OBS!
Mailadressen blir EJ synlig för någon annan medlem eller besökare.
Ej heller kommer den att användas i annat syfte än att kommunicera med Essway.net.

Registreringsformulär

Användarnamn:  max 30

           Lösenord: max 10 tecken

     E-postadress: 

Ja, jag vill ha eventuella nyhetsbrev!

Jag vill vara synlig för andra!
Det innebär att andra kan skicka utmaningar till dig
genom att väja ditt användarnamn i en lista.
OBS, emailadressen blir EJ synlig för någon annan!

Jag vill ha utmaningarna skickade till min mailadress.

           


<< annons >>