Monthly Archives: August 2016

ธรรมชาติของผมร่วงที่เกิดได้กับทุกคน

  ตามธรรมชาติ อะไรที่หมดอายุขัยย่อมร่วงโรยไป เปิดทางให้สิ่งใหม่เข้ามาแทนที่ ผมของคนเราก็เช่นกันค่ะ สามารถ จะผมร่วงได้ ตลอดชีวิตคนเรามีเส้นผมประมาณ 80,000-1,200,000 เส้น แต่ละเส้นงอกยาวขึ้นวันละประมาณ 0.35 มม. และมีอายุ 2-3 ปีก่อนหลุดร่วงไป โดยปกติแล้ว ในวันหนึ่งๆ เส้นผมคนเราหลุดร่วงประมาณ 30-50 เส้น แต่ถ้าผมของเราร่วงมากกว่านั้นถือว่าผมร่วงมากผิดปกติแล้ว ยิ่งหากปล่อยไว้นานเข้าอาจทำให้ผมบางหรือศีรษะล้านก่อนวัยอันควรได้ ดังนั้นควรหาสาเหตุให้พบเพื่อหาทางป้องกันและรักษาอย่างถูกวิธี การทำผมแต่งผม การม้วนผม ย้อมสีผม ดัดผม ยืดผม เป่าผม ตลอดจนใช้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับผมต่างๆ อาจทำให้ผมแห้งเสีย เปราะหัก หรือหนังศีรษะอักเสบจากการระคายเคือง จึงทำให้ผมร่วงในที่สุด ซึ่งยาและการฉายรังสี การใช้ยาบางชนิดมีผลข้างเคียงทำให้ผมร่วงได้ เช่น ยารักษามะเร็ง ยาป้องกันเลือดแข็งตัว … Continue reading

Posted in สุขภาพ | Tagged , , | Comments Off on ธรรมชาติของผมร่วงที่เกิดได้กับทุกคน