ประกัน FWD สำหรับธุรกิจของคุณ

ความสำคัญของการประกันภัยไม่สามารถเน้นมากเกินไปได้ และไม่สามารถเสี่ยงกับการจ่ายค่าประกันที่คุณไม่ต้องการได้ ขอแนะนำอย่างยิ่งให้คุณขอคำแนะนำจากตัวแทนประกันภัยธุรกิจอิสระ พูดคุยกับตัวแทนอิสระสามหรือสี่รายและเปรียบเทียบบันทึกและราคา ประกัน FWD จะจัดทำประกันภัยที่ครอบคลุมซึ่งส่วนใหญ่คุณอาจไม่ต้องการ สถานการณ์ของคุณจะไม่ซ้ำกัน และคุณต้องพิจารณาองค์ประกอบการประกันแต่ละส่วนอย่างรอบคอบเพื่อให้ครอบคลุมครอบคลุม ไม่ว่าโปรแกรมประกันขั้นสุดท้ายของคุณจะเป็นอย่างไร

ประกัน FWD อย่างน้อยทุก ๆ หกเดือน

ธุรกิจของคุณสามารถเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงสองสามปีแรก และความต้องการด้านการประกันภัยก็เปลี่ยนไปตามไปด้วย ทำให้โปรแกรมของคุณทันสมัยอยู่เสมอโดยโทรหาตัวแทนของคุณและตรวจสอบความครอบคลุมของคุณ ทำการเปลี่ยนแปลงเมื่อจำเป็น นี่อาจเป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดของโปรแกรมประกันภัยของคุณ การประกันภัยความรับผิดให้ความคุ้มครองจากความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นจากการบาดเจ็บหรือความเสียหายต่อผู้อื่นหรือทรัพย์สินของพวกเขา เพียงนึกถึงรางวัลเงินสดก้อนโตที่คุณได้อ่านเกี่ยวกับผลจากการฟ้องร้อง

เกี่ยวกับความรับผิดไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง และคุณจะเข้าใจถึงความสำคัญของการประกันภัยนี้ ตัวแทนประกันภัยของคุณสามารถอธิบายการประกันภัยความรับผิดประเภทต่างๆ ที่มีอยู่ได้ หากคุณจะลงเอยด้วยนโยบายทั่วไปที่ครอบคลุม ตรวจสอบให้แน่ใจว่านโยบายทั่วไปไม่มีรายการที่คุณไม่ต้องการ จ่ายเฉพาะประกัน FWD ที่คุณต้องการ ตัวอย่างเช่น ธุรกิจของคุณอาจไม่จำเป็นต้องมีการประกันความรับผิดต่อผลิตภัณฑ์ อย่าสับสนระหว่างความคุ้มครองความรับผิดทางธุรกิจกับความคุ้มครอ

ประกัน FWD

ประกัน FWD ดีไหม

งความรับผิดส่วนบุคคลของคุณ ซึ่งทั้งสองกรณีที่คุณต้องการ

ประกัน FWD จะไม่ครอบคลุมความรับผิดที่เกิดจากธุรกิจ

เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายของความคุ้มครองในระดับต่างๆ ในบางกรณี นโยบายมูลค่า 2 ล้านดอลลาร์จะมีค่าใช้จ่ายมากกว่านโยบาย 1 ล้านดอลลาร์เพียงเล็กน้อยเท่านั้น การประหยัดจากขนาดนี้เป็นจริงกับรูปแบบการประกันส่วนใหญ่ นั่นคือหลังจากค่าหนึ่ง ประกันเพิ่มเติมจะประหยัดมาก ประกัน FWD นี้มีความสำคัญเป็นพิเศษสำหรับเจ้าของกิจการหรือห้างหุ้นส่วน แต่เพียงผู้เดียว ซึ่งการสูญเสียบุคคลหนึ่งรายเนื่องจากการเจ็บป่วย อุบัติเหตุ หรือการเสียชีวิตอาจทำให้ธุรกิจไม่สามารถดำเนินการได้หรือจำกัดการดำเนินงานอย่างรุนแรง การประกันภัยนี้แม้ว่าจะไม่แพง

แต่ก็สามารถให้ความคุ้มครองได้ในสถานการณ์นี้ ประกัน FWD บุคคลสำคัญอาจจำเป็นสำหรับผู้อื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของคุณ เป็นบริษัทเล็กๆ ที่ดำเนินการโดยพันธมิตรสามราย ได้แก่ โปรแกรมเมอร์ซอฟต์แวร์ นักการตลาด และผู้จัดการทั่วไป ผลิตภัณฑ์ของพวกเขาคือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ซับซ้อนซึ่งใช้โดยบริษัทด้านการบินและอวกาศ อัล โปรแกรมเมอร์ ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์อย่างรุนแรง กลายเป็นคนพิการโดยสิ้นเชิง สูญเสียความสามารถในการเขียนโปรแกรม

This entry was posted in บริการ, ประกัน FWD. Bookmark the permalink.

Comments are closed.